LED驱动

型号 封装形式 输出功率 保护功能 输入电压(V) fb/cs电压(mv) 恒流精度 最小带载电压 输出电流 应                              用 内容
FM8502SH SOP-7 9W SCP/OTP/OVP 175-265V 375 ±5% >15V 100mA 非隔离+低PF+ 内置500V/0.5A MOS
FM8502A/AS SOP-7 18W SCP/OTP/OVP 175-265V 375 ±5% >30V 180mA 内置500V/0.8A MOS
FM8502B SOP-7 20W SCP/OTP/OVP 175-265V 375 ±5% >30V 220mA 省VCC电阻电容+OVP功能+支持多驱开关调光 内置500V/1A MOS
FM8502C/CD SOP7/DIP7 24-30W SCP/OTP/OVP 175-265V 375 ±5% >30V 280mA 内置500V/2A MOS
FM8502D/DD SOP7/DIP7 36-45W SCP/OTP/OVP 175-265V 375 ±5% >30V 300mA 内置500V/3A MOS
FM8502ED DIP-7 55W SCP/OTP/OVP 175-265V 375 ±5% >30V 400mA 内置500V/4A MOS