LED驱动

型号 封装形式 输出功率 保护功能 输入电压(V) fb/cs电压(mv) 恒流精度 最小带载电压 输出电流 应                              用 内容
TC3085HB ESOP8 7W 开关分段调光/调色温 220V / 130℃ ±5% 120mA 非隔离+线性驱动+高/低PF 内置500V MOS管“输出功率”为应用在AC-DC板上推荐功率,需根据PCB散热能力选择适合功率